<< ซ่อน
 
ติดต่อเรา
สหกรณ์บริการ มอ. จำกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคารสวัสดิ์ สกุลไทย์ ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 0-7428-2316-8 แฟกซ์. 0-7428-2319
E-mail : sercoop.psu@gmail.com