สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
  THE PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SERVICE CO-OPERATIVE,LIMITED.
15 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  โทร 0-7428-2316-8 แฟกซ์: 0-7428-2319 อีเมล: sercoop.psu@gmail.com 
 
   ติดต่อ สบ.มอ.
ชื่อ
อีเมล
ที่อยู่
เบอร์โทร
แฟกซ์
ข้อความ
รหัสรูปภาพ
 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่่ 20 กันยายน 2553