โรงซักอบรีด สบ.มอ.ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม


โรงซักอบรีด สบ.มอ.ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

ใด้รับมอบรางวัลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จังหวัดสงขลา


สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่่ 20 กันยายน 2553