<< ซ่อน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
5-6 ต.ค.นี้เชิญท่านร่วมงานสัมมนาสุดยอดเทคนิคการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไร
28 สิงหาคม 2560

สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด

 ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา 
 "สุดยอดเทคนิคการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไร"
วันพฤหัสบดีที่ 5 และศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 วิทยากรโดย ...
_________________________อาจารย์พิสิทธิ์  ชูยงค์__________________________
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity Improvement องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD และ USAID
- ที่ปรึกษา ด้านวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร ด้วย Balanced Scorecard ให้กับหลายสถาบันของภาครัฐและเอกชน
____________________________________________________________________________________
 

ลงทะเบียน 

ปกติ     ท่านละ 3,700 บาท

พิเศษ!   เหลือเพียง ท่านละ 3,200 บาท 

เมื่อลงทะเบียนก่อนวันที่ 29 ก.ย. 60 หรือ ลงทะเบียนหน่วยงาน 2 ท่านขึ้นไป

 

 วิธีการสมัค

1. Dowload ใบสมัครที่ http://sercoop.psu.ac.th

2.กรอกข้อมูลใบสมัคร   และโอนค่าลงทะเบียนมาที่     

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

ชื่อบัญชี สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด     เลขบัญชี 565-470-157-9     

ส่งสลิปใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อหน่วยงานที่โอน      

มาที่ Email : sercoop.psu@gmail.com หรือ Fax : 074-28231 

3. เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์

********************************************************