<< ซ่อน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมทอดกฐินสามัคคี สบ.มอ. ณ วัดนางเหล้า
20 กันยายน 2560

ร่วมทอดกฐินสามัคคี สบ.มอ. ณ วัดนางเหล้า หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์บริการจำหน่ายของที่ระลึก สบ.มอ. ค่ารถร่วมทำบุญทอดกฐินคนละ 100 บาท รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 30 คน เท่านั้น